ciekawostki


Oferta reklamowa uchybiająca czci polaka

Oferta reklamowa uchybiająca godności konsumenta

Prawo „pogwałcenia poczucia godności konsumenta” jest założeniem niesłychanie subtelnym. Ile ziemian, tyle oryginalnych zapatrywań, czym godność człowieka jest tudzież co ją przekracza, zaś co nie. Dlatego ekspertyza reklamy pod takim kątem bywa wyjątkowo utrudniona. Uniwersalnie wskazuje się, iż za uchybiające poczucia godności polaka przystaje uznać nawiązanie w promocji do biedy, ludzkich zmartwień, symboli sakralnych na sposób naruszający doświadczenia wyznaniowe ludzi religijnych. Godności obywatela uwłaczać będzie również nadużycie elementów erotycznych, czy też poratowanie się wyrazami i zwrotami prowokacyjnymi, obscenicznymi.