Ewidencja przewozowa

Dokument przewozowy to formularz, w jakim wprowadzone są sumaryczne dane na temat dostarczanego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Ponadto na akcie tym zamieszczone są takie informacje jak lokalizacja docelowa, dane nadającego, obligatoryjne numery zamówienia, sort przewożonego towaru plus jego ilość. Akt transportowy jest formularzem, na bazie jakiego straż graniczna ma pozwolenie wystawić adekwatną opłatę przewozową, słowem oclić przewóz. Dokument ten jest używany w transporcie wodnym, kontynentalnym oraz lotniczym a nawet świadcząc przeprowadzki jelenia góra.

Wszystkie powyżej wyliczone dane zamieszczone są w zwyczajnym, krajowym akcie przewozowym. W takim dokumencie, jeno międzynarodowym obligatoryjnych danych jest dużo więcej i należą do nich: miejsce oraz pora wystawienia aktu, dane o adresie nadawcy, odbiorcy oraz spedytora, miasto transportu dodatkowo zakładana data dostarczenia, informacja dotycząca rodzaju ładunku, ilość przewożonego dobra, ciężar ładunku oraz konieczne świadectwo, że transport jest tożsamy z dekretami Konwencji o międzynarodowym transporcie artykułów.

pp-casa-trans4

Dokument jakim jest list przewozowy nie jedynie jest niezbędny dla spedytora, ale również strażnikom granicznym oraz nadającemu. Wszystko z tego powodu, iż opiewa szereg obowiązujących danych dotyczących przewozu oraz towaru. Dzięki posiadaniu listu przewozowego można potwierdzić zatwierdzenie umowy między stronami – nadającym, oraz spedytorem. Zawdzięczając listowi obydwie strony kooperujące ze sobą mają pewność, iż paczka zostanie doręczona na wymienionych poprzez nich wcześniej warunkach. Ponadto jest to papier, jaki użyty może zostać w sytuacji sądzenia się o wynagrodzenie ze względu zmiażdżenia paczki i zmienienia jej stanu początkowego.

Dodatkowymi rzeczami, jakie to mają możliwość zostać zamknięte w liście przewozowym są dla przykładu informacje dotyczące zakazu przeładunku podczas transportu. Jakby tego było mało znaleźć mogą się tam informacje na temat kwot wydanych przez nadawcę przesyłki.

Z racji faktu, iż dokument przewozowy jest w formie analogowej warto przed wysłaniem przesyłki zrobić jego kopię na okoliczność zgubienia lub malwersacji podczas przewozu. Znakomicie sprawdzi się podczas tej okoliczności kserokopia, skan ewentualnie foto.

Akt przewozowy to niezbędny akt, dla tego też zawsze powinniśmy o nim pamiętać, jeśli zamierzamy wysłać coś za pomocą korporacji tranzytowej.

Dodaj komentarz