Monthly Archives: Maj 2016


Ewidencja przewozowa

Dokument przewozowy to formularz, w jakim wprowadzone są sumaryczne dane na temat dostarczanego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Ponadto na akcie tym zamieszczone są takie informacje jak lokalizacja docelowa, dane nadającego, obligatoryjne numery zamówienia, sort przewożonego towaru plus jego ilość. Akt transportowy jest formularzem, na bazie jakiego straż graniczna ma pozwolenie wystawić adekwatną opłatę przewozową, słowem oclić przewóz. Dokument ten jest używany w transporcie wodnym, kontynentalnym oraz lotniczym a nawet świadcząc przeprowadzki jelenia góra.