Monthly Archives: Kwiecień 2016


Oferta reklamowa uwłaczająca poczuciu godności polaka

Prawo „obrażenia poczucia godności konsumenta” jest kryterium niezwykle subtelnym. Ile ludzi, tyle różnorakich poglądów, czym godność polaka jest i co ją przekracza, a co bynajmniej nie. Ergo weryfikacja reklamy pod tym kątem jest wyjątkowo utrudniona. Powszechnie sugeruje się, że za dotykające poczucia godności człowieka wypada uznać odwołanie się w reklamie do biedy, ludzkich cierpień, atrybutów sakralnych w formie naruszającej doznania sakralne ludzi wierzących. Poczuciu godności obywatela uchybiać będzie ponadto nadużycie elementów łóżkowych, czy też posłużenie się terminami i frazesami obraźliwymi, wulgarnymi.