Kompendium ślubu cywilnego – to musisz wiedzieć

Zawarcie związku małżeńskiego jest jedną z najpiękniejszych chwil w życiu każdego człowieka i świadczy o tym, że osiągnęło się ogromną dojrzałość. Dwójka ludzi, która się kocha dąży do tego, żeby sformalizować swój związek i założyć szczęśliwą rodzinę. Dziś przedstawimy Ci jakie formalności należy wypełnić, żeby móc zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Poradnik krok po kroku jakie działania należy podjąć

1. Przygotujcie odpowiednie dokumenty, które należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego. W zależności od tego jaki jest nasz status cywilny (panna/kawaler, wdowa/wdowiec, rozwódka/rozwodnik) zestaw dokumentów będzie się różnił. W sytuacji, gdy zawieracie związek małżeński po raz pierwszy to wystarczy posiadać przy sobie dowód osobisty i skrócony akt urodzenia. W przypadku rozwodników zestaw prezentuje się następująco: dowód osobisty, skrócony akt urodzenia oraz odpis sądowy potwierdzający rozwód. Jeśli zaś zawieracie małżeństwo po raz drugi, po śmierci małżonka to należy przygotować dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia oraz odpis aktu zgonu małżonka.

2. W USC należy określić dogodną dla siebie datę zawarcia małżeństwa. Urzędnik dokładnie przedstawi jakie terminy są wolne.

3. Po ustaleniu daty wystarczy jedynie, że podpiszecie specjalne dokumenty, potwierdzające to, że nie istnieją żadne przeszkody prawne, abyście mogli zawrzeć związek małżeński oraz uiścicie opłatę skarbową w kwocie 84 złotych.

Warto wiedzieć

Ważną kwestią przy decyzji zawarcia małżeństwa jest określenie wieku małżonków, którzy mogą wstąpić w związek małżeński. W przypadku obydwu stron jest to 18 lat, jednak przy odpowiedniej zgodzie wydanej przez rodziców lub opiekunów prawnych kobiety może ona zawrzeć małżeństwo już w wieku 16 lat. Konieczna jest również obecność dwóch świadków, którzy są osobami pełnoletnimi i poświadczą o tym, że małżeństwo zostało zawarte w świetle prawa. Ciekawostką jest również to, że ślub może odbyć się poza Urzędem Stanu Cywilnego w przypadku, gdy osoby nie są w stanie dotrzeć do USC ze względu na stan zdrowia lub przebywają w zakładzie karnym.

Dodaj komentarz