Nowości prawne

prawo

Zapisy prawne mają to do siebie, że zmieniają się w tempie ekspresowym. Praktycznie raz na kilka miesięcy pojawiają się nowelizacje, które mają na celu usprawnić działanie społeczeństwa, instytucji oraz wielu innych aspektów. Przyjrzyjmy się zatem jakie nowości planowane są na bieżący rok 2015.

Nieważna karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Z dniem 30 czerwca 2015 roku wygaśnie ważność wszystkich kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym przed dniem 1 lipca 2014 roku. Swoje uprawnienia stracą osoby, których poziom niepełnosprawności określany jest jako lekki. Karty parkingowe utrzymają zaś niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy posiadają ograniczone możliwość do samodzielnego poruszania się.

Łatwiejsze postępowanie spadkowe zagranicą

Europejskie poświadczenie spadkowe ma być rozwiązaniem, które pomoże Polakom uzyskać spadek poza granicami kraju. Takie poświadczenie będzie stosowane we wszystkich krajach członkowskich z wyjątkiem Danii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. To niezwykle spore ułatwienie i oszczędność, ponieważ ten dokument wystarczy i niepotrzebne będzie podejmowanie dodatkowych płatnych postępowań. W naszym kraju takie poświadczenie będzie można uzyskać na drodze sądowej i notarialnej. Ustawa powinna wejść do polskiego prawa już 17 sierpnia 2015 roku.

Nowe leki refundowane

Obecna lista leków refundowanych została powiększona o następne 79 nowych produktów. Aktualna refundacja obowiązywać będzie również leki zawierające ritonawir, paritaprewir, ombitaswir i dasabuwir.

Udoskonalone prawo lotnicze

Dzięki najnowszej nowelizacja prawa lotniczego samoloty cywilne transportowe będą mogły lądować oraz startować z lotnisk wojskowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie samoloty cywilne mogą korzystać z tego lotniska. Taka sytuacja jest uzasadniona tylko w sytuacji, gdy zadania realizowane są na potrzeby polskich Sił Zbrojnych.

Dodaj komentarz