Proces rozwodowy

Sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni zdecydować się na rozwód, oczywiści nikomu nie życzymy, jednak biorąc pod uwagę fakt, że w życiu spotykają nas różne niespodzianki, warto przede wszystkim wiedzieć, jak ustosunkować się do takich okoliczności i załatwić wszelkie formalności ze zdrowym rozsądkiem. Najlepiej skorzystać z obsługi prawnej (Polecamy radcę prawnego z Warszawy, który specjalizuje się w rozwodach). Nie wolno zapominać, że decyzje podjęte podczas procesu rozwodowego zagoszczą w naszym życiu na długie lata i dotyczą nie tylko małżonków, ale także pozostałych członków rodziny, a w szczególności dzieci.

O czym warto pamiętać przygotowując się do rozwodu?

Szczególną kwestią, jaka ma znaczenie dla osób decydujących się na rozwód to przede wszystkim podział majątku. W momencie rozwodu ustaje wspólność majątkowa, powstała wcześniej przy zawarciu związku małżeńskiego, a co za tym idzie obie strony mają prawo wnieść o podział majątku. W takich sytuacjach warto skorzystać w porad dobrego prawnika, który potrafi podejść indywidualnie do sytuacji każdego klienta i wie najlepiej, jak zorganizować proces podziału, aby był on przede wszystkim sprawiedliwy. Innym czynnikiem mającym znaczenie podczas rozwodu jest wybór trybu postępowania, kiedy mamy do wyboru proces z orzekaniem lub bez orzekania o winie. Warto zdawać sobie sprawę, że podczas wszelkich dyskusji na temat ewentualnych zawinień którejś ze stron, postępowanie może znacznie się wydłużyć i przyjąć dla nas niewygodną formę. Ponadto należy zdawać sobie sprawę jak nasza postawa może wpłynąć na decyzję sądu odnośnie opieki nad dzieckiem. Elementem niezwykle istotnym, jaki towarzyszy procesowi rozwodowemu, jest uregulowanie spraw rodzinnych, zwłaszcza, gdy członkami są także dzieci. W przym przypadku muszą zostać uwzględnione wszelkie kwestie dotyczące alimentów, władzy rodzicielskiej oraz formy kontaktów. Nie należy zapominać, że rozwód wprowadza zmiany nie tylko w naszym życiu, ale także znacznie dotyka dziecka, które w zależności od wieku i dojrzałości emocjonalnej może ustosunkować się do nowej sytuacji w różnoraki sposób. Tutaj istotą rolę pełni kurator, który przed rozwodem ma za zadanie przeprowadzić wywiad z dzieckiem i ocenić jego stosunek do rozwodu rodziców. Decydując się na rozwód nie wolno tłumaczyć dla dziecka zaistniałej sytuacji, jako 'sprawy dorosłych', przez co dziecko mogłoby poczuć się dyskryminowane lub nawet odrzucone. Każdy członek rodziny powinien brać czynny udział w zaistniałej sytuacji oraz być świadomym źródła nowych okoliczności. Warto także wziąć pod uwagę kwestię, która strona powinna w większej części przejąć opiekę nad dzieckiem lub jak powinny zazębiać się obowiązki rodziców, którzy oboje zachowują pełne prawo opieki nad dzieckiem. Niewątpliwie spore znaczenie może mieć tutaj opinia dziecka, które często osobiście potrafi dać do zrozumienia, w przy którym rodzicu czyje się lepiej.

Decydując się na rozwód warto pamiętać, że nowa sytuacja potrafi sporo zmienić w życiu wielu osób. Zarówno podział majątku oraz kwestie opieki nad dzieckiem są niezwykle istotne, ponieważ nowe zasady mają funkcjonować w naszym życiu przez długie lata. Biorą pod uwagę istotę wszelkich elementów składających się na proces rozwodu, niewątpliwie przed postępowaniem warto zaczerpnąć pomocy dobrego prawnika, który potrafi skrupulatnie przeanalizować daną sytuację oraz dobrać odpowiednie rozwiązania.

Dodaj komentarz