Adopcja dla każdego?

Jak wiadomo chcąc adoptować dziecko należy uzbroić się w sporą cierpliwość, ponieważ wszelkie procedury związane z adopcją bywają dość długotrwałe, jednak nie bez powodu. Należy pamiętać, że wszelkie formalności odbywają się wyłącznie w trosce o dobro dziecka. Proces adopcji może wydawać się nieco monotonny, ponieważ powinny brać w nim udział następujące podmioty: przysposabiający, małżonek przysposabiającego, rodzice dziecka (chyba, że ich zgodna nie jest wymagana) oraz opiekun dziecka. Warto jednak cierpliwie przejść przez wszelkie procedury, by później móc cieszyć się nowym członkiem rodziny.

O czym trzeba pamiętać decydując się na adopcję?

Poza wszelkimi formalnościami- jakimi zajmują się dla nas prawnicy, należy pamiętać, że sami również mamy do wykonania ważne zadanie, a mianowicie nawiązanie bliskiej więzi z dzieckiem. Nasze relacje z podopiecznym są podstawą przy adopcji i jak wiadomo, żaden prawnik nie jest w stanie za nas zagwarantować dziecku rodzinnego ciepła. Nie wolno zapominać, że adoptowanie dziecka polega nie tylko na zagwarantowaniu mu dobrego standardu życie, ale także na pomocy podopiecznemu w osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej oraz nabycia umiejętności poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto, adoptowane dziecko powinno brać czynny udział w życiu rodziny, dzięki czemu będzie ono świadome, jak funkcjonuje rodzina i jakie role pełnią jej poszczególni członkowie. Dodatkowe wyzwanie stoi przed rodzicami, którzy decydują się na adopcję, podczas gdy mają już własne potomstwo, ponieważ muszą oni troszczyć się nie tylko o swoje relacje z adoptowanym dzieckiem, ale także o to, by zostało ono zaakceptowane przez pozostałych członków rodziny. Szczególną uwagę trzeba poświęcić młodszym dzieciom, aby nie dopuścić do sytuacji, w której będą one odczuwać pewną zazdrość, gdy będą obserwować, jak ich rodzice zajmują się 'innym' dzieckiem. Medal ten ma jednak dwie strony, a co za tym idzie, prawidłowo zbudowane relacje między dziećmi, mogą zdecydowanie pomóc nowemu członkowi rodziny odnaleźć się w nowej sytuacji. Kolejną kwestią, jaką warto wziąć pod uwagę jest fakt, że w zależności od wieku adoptowanego dziecka, może one cechować się własnymi nawykami, których w żaden sposób nie należy bezpośrednio krytykować. Rodzice adoptujący naturalnie mają prawo, a nawet obowiązek do wpajania dziecku prawidłowych wzorców zachować, jednak należy zachować ostrożność, by podopieczny nie poczuł się w żaden sposób dyskryminowany. Wszelkie te czynniki mają szczególne znaczenie, gdy decydujemy się na adopcję dziecka, które ukończyło 13 rok życia, ponieważ od tego momentu podopieczny ma prawo osobiście decydować, czy zgadza się na adopcję. Jednak nie warto zapominać, że nasze relacje z dzieckiem i tak są regularnie obserwowane oraz analizowane przez jego dotychczasowych opiekunów, a co za tym idzie jakiekolwiek utrudnienia w naszych relacjach z dzieckiem mogą źle wpłynąć na proces adopcji.
Warto pamiętać, że chociaż w sprawie adopcji należy przejść przez szereg formalności prawa rodzinnego, jakimi zajmują się prawnicy, to właśnie my mamy do wykonania najważniejsze zadanie, ponieważ dobre relacje między rodzicem a dzieckiem są w rodzinie priorytetem.

Dodaj komentarz